Macikovinky v médiach

         

RTVS

Dámsky klub_22.9.2021

Správy bez kravaty 23.4.2022

Slovenské rekordy

Mestská časť Bratislava – Rača

         Hosť Panorámy 30.12.2023

Iné